28 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Hicr Suresi 99. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Hicr Suresi 99. Ayeti

Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr,99)
26 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Furkan Suresi 44. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Furkan Suresi 44. Ayeti

Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. (Furkan,44)
25 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Ankebut Suresi 59. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Ankebut Suresi 59. Ayeti

Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden (güvenen) kimselerdir. (Ankebut,59)
23 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Yusuf Suresi 105. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Yusuf Suresi 105. Ayeti

Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler. (Yusuf,105)
13 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Müminun Suresi 84-89. AyetiHer Gün 1 Ayet - Müminun Suresi 84-89. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Müminun Suresi 84-89. Ayeti

De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?” “Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?” de. De ki: “Yedi kat […]
12 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Ahzab Suresi 41-42. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Ahzab Suresi 41-42. Ayeti

Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. O’nu sabah akşam tesbih edin. (Ahzab,41-42)
11 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Şura Suresi 13. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Şura Suresi 13. Ayeti

“Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey […]
10 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Furkan Suresi 77. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Furkan Suresi 77. Ayeti

De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.” (Furkan,77)
9 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Bakara Suresi 275. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Bakara Suresi 275. Ayeti

Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alışveriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle […]
8 Nisan 2018
Her Gün 1 Ayet - Ahkaf Suresi 9. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Ahkaf Suresi 9. Ayeti

De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkaf,9) Allah […]