31 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Nisa Suresi 76.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Nisa Suresi 76.Ayeti

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. (Nisa,76) #ayet #ayetler #kuran […]
27 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Fatır Suresi 14.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Fatır Suresi 14.Ayeti

Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkâr ederler. Bunları sana hiç kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) […]
26 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Nahl Suresi 71.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Nahl Suresi 71.Ayeti

Allah, rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah’ın nimetini mi inkâr ediyorlar? (Nahl,71)
24 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Tevbe Suresi 24.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Tevbe Suresi 24.Ayeti

De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve O’nun yolunda cihattan daha […]
18 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Bakara Suresi 214.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Bakara Suresi 214.Ayeti

Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar darlığa […]
12 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Bakara Suresi 256.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Bakara Suresi 256.Ayeti

Tağutları reddetmek imanın şartıdır! Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, […]
11 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Bakara Suresi 257.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Bakara Suresi 257.Ayeti

Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin dostu ise tâğûttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar. (Bakara,257)
5 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Hicr Suresi 97-98.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Hicr Suresi 97-98.Ayeti

Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O hâlde, Rabbini övgü le tesbih et ve secde edenlerden ol. (Hicr,97-98)
3 Ekim 2018
Her Gün 1 Ayet - Ankebut Suresi 12.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Ankebut Suresi 12.Ayeti

Kafirler iman edenlere, “Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim” derler. Hâlbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. (Ankebut,12)