18 Aralık 2017

Her Gün 1 Ayet – Enbiya Suresi 52-53-54. Ayet

Hani o, babasına ve kavmine, “Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?” demişti. “Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk” dediler. İbrahim, “Andolsun, siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık […]