18 Mart 2018
Her Gün 1 Ayet - Müminun Suresi 26. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Müminun Suresi 26. Ayeti

“Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” (Müminun,26)
18 Mart 2018
Her Gün 1 Ayet - Meryem Suresi 58-59. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Meryem Suresi 58-59. Ayeti

İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu […]
14 Mart 2018
Her Gün 1 Ayet - Maide Suresi 16. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Maide Suresi 16. Ayeti

Allah, onunla (Kur’an ile) rızası peşinde olanları selâmet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.   (Maide,16)
12 Mart 2018
Her Gün 1 Ayet - Hadid Suresi 22. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Hadid Suresi 22. Ayeti

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. (Hadid,22)
11 Mart 2018
Her Gün 1 Ayet - İnşirah Suresi 5. 6. Ayeti

Her Gün 1 Ayet – İnşirah Suresi 5. 6. Ayeti

Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.   (İnşirah,5-6)