2 Ağustos 2019
Her Gün 1 Ayet - Nisa Suresi 51.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Nisa Suresi 51.Ayeti

Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar cibt ve tağuta inanıyorlar ve inkâr edenlere: «Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır» diyorlar. (Nisa,51)
20 Temmuz 2019
Her Gün 1 Ayet - Bakara Suresi 216.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Bakara Suresi 216.Ayeti

Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz […]
28 Mayıs 2019
Her Gün 1 Ayet - Tevbe Suresi 34-35.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Tevbe Suresi 34-35.Ayeti

Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem […]
6 Mayıs 2019
Her Gün 1 Ayet - Bakara Suresi 188.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Bakara Suresi 188.Ayeti

“Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin.” (el-Bakara, 188)
1 Mayıs 2019
Her Gün 1 Ayet - Zuhruf Suresi 54.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Zuhruf Suresi 54.Ayeti

Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da O’na itaat ettiler. Çünkü onlar fâsık bir kavimdi. Zuhruf – 54 #firavun #kavim #aşağılama #küçümseme #ayet #ayetler #itaat #fasık #fısk #ahmak […]
6 Nisan 2019
Her Gün 1 Ayet - Kasas Suresi 71-72.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Kasas Suresi 71-72.Ayeti

De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilâh size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?” De ki: “Ne dersiniz? […]
15 Mart 2019
Her Gün 1 Ayet - Yusuf Suresi 35.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Yusuf Suresi 35.Ayeti

HAPİSHANELER MASUM YUSUFLAR İLE KAYNIYOR! Bu kadar delili gördükleri halde, sonra yine de Yusuf’u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı. (YUSUF,35) #hapis #zindan #hapishane […]
15 Mart 2019
Her Gün 1 Ayet - Bakara Suresi 6-7.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Bakara Suresi 6-7.Ayeti

Gerçek şu ki, kâfir olanları azap ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir […]
22 Şubat 2019
Her Gün 1 Ayet - Muzzemmil Suresi 17.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Muzzemmil Suresi 17.Ayeti

Hâl böyle iken kafir olursanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz? (Muzzemmil,17) #ayet #kıyamet #kafir #küfür #müzzemmil #kıyametgünü #kuran #tevhid
19 Şubat 2019
Her Gün 1 Ayet - Ankebut Suresi 25.Ayeti

Her Gün 1 Ayet – Ankebut Suresi 25.Ayeti

İbrahim, onlara dedi ki: “Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edip […]